شهید جعفر خزایی

شهید جعفر خزایی

شهید علی رحمانی نسب

شهید علی رحمانی نسب

شهید علی اصغر جعفری

شهید علی اصغر جعفری

شهید بهروز علیزاده

شهید بهروز علیزاده

شهید اسماعیل اصلانی

شهید اسماعیل اصلانی

شهید علی بختیاری

شهید علی بختیاری

شهید داود الیاسی

شهید داود الیاسی

شهید الله یار دکامی

شهید الله یار دکامی

شهید رضا حاج عبدالحسینی

شهید رضا حاج عبدالحسینی

شهید حسین قدیمی

شهید حسین قدیمی

شهید حسین ملابیرامی

شهید حسین ملابیرامی

شهید جواد نقوی

شهید جواد نقوی

شهیدخیراله کاشیان

شهیدخیراله کاشیان

شهید محمد الیاسی

شهید محمد الیاسی

شهید محمد قربانی

شهید محمد قربانی

شهید ولی اله منتظری

شهید ولی اله منتظری

شهید قربانعلی مزدوری

شهید قربانعلی مزدوری

شهید سیداحمد نوربخش

شهید سیداحمد نوربخش

شهید علی اعظم پیریایی

شهید علی اعظم پیریایی

شهید احمد رحمانی

شهید احمد رحمانی

شهید رحمت شاهی بیگ

شهید رحمت شاهی بیگ

شهید رضا بهرامی

شهید رضا بهرامی

شهید رضا هنرور

شهید رضا هنرور

شهید مصطفی صفدری

شهید مصطفی صفدری

شهید سیدعلی حسینی

شهید سیدعلی حسینی

شهید سیف اله خزایی

شهید سیف اله خزایی

شهید محمد اسماعیلی

شهید محمد اسماعیلی

شهید علی صمد سلگی

شهید علی صمد سلگی

شهید ابراهیم تجره

شهید ابراهیم تجره

شهید ذبیح اله سلگی

شهید ذبیح اله سلگی

شهیدجاویدالاثر عباس بلندی

شهیدجاویدالاثر عباس بلندی

شهید حسین معصومی

شهید حسین معصومی

شهید محمدحسین قره داغی

شهید محمدحسین قره داغی

شهید محمود قدرتی کمال

شهید محمود قدرتی کمال

شهید حسن قلی خانی

شهید حسن قلی خانی

شهید علی مرانلو

شهید علی مرانلو

شهید مجید ناجی

شهید مجید ناجی

شهید علی اصغر صمدی زاده

شهید علی اصغر صمدی زاده

شهید اکبر شاه حسینی

شهید اکبر شاه حسینی

شهید مهرداد ترحمی

شهید مهرداد ترحمی

شهید احمد بابایی

شهید احمد بابایی

شهید حسین اصلانخانی

شهید حسین اصلانخانی

شهید غلامرضا اکثیری

شهید غلامرضا اکثیری

شهید قدیر ملایی

شهید قدیر ملایی

شهید سیدحبیب اله موسوی

شهید سیدحبیب اله موسوی

شهید محراب نعمتی

شهید محراب نعمتی

شهید محمد قربانی

شهید محمد قربانی

شهید رضا معصومی

شهید رضا معصومی

شهید رضا روزپیکر

شهید رضا روزپیکر

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
علی ابراهیمی

علی ابراهیمی عضو شورا

محمدرضا شیرعلی بیکی

محمدرضا شیرعلی بیکی خزانه دار شورا

 علی خزایی

علی خزایی منشی شورا

سکینه حبیبی

سکینه حبیبی نائب رئیس شورا

عباس ششدهی راد

عباس ششدهی راد ریاست شورا

 1. 1

عکس روز

سخن اعضا

 عباس ششدهی راد ریاست شورا

عباس ششدهی راد ریاست شورا

با توجه به اینکه مرکز دیالیز یکی از نیازها مبرم و ضروری شهروندان محترم در شهر وحیدیه و حتی شهرستان بوده که در سالیان گذشته مراحل ساخت اولیه آن صورت گرفته که متأسفانه با توجه به مشکلات فراوان اداری از…

آخرین گزارش جلسات

یکصد و بیست و هفتمین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و هفتمین جلس...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/430 مــورخ 99/09/01؛ یکصد...
یکصد و بیست و ششمین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و ششمین جلسه...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/416مــورخ 99/08/24؛ یکصد و...
یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و چهارمین جل...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/360مــورخ 99/08/03؛ یکصد و...
یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر پیرامون بررسی مسائل و مشکلات آثار باستانی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و سومین جلسه...

یکصد و بیست و سومین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسل...
یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر با حضور شهردار شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و دومین جلسه...

یکصد و بیست و دومین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلا...
یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیست و یکمین جلسه...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/285 مــورخ 99/06/29؛ یکصد...
یکصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و بیستمین جلسه شورا...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/265 مــورخ 99/06/22 ؛ یکصد...
یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و نوزدهمین جلسه شور...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر وحیدی...
 یکصد و هجدهمین جلسه علنی دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه برگزار شد.

یکصد و هجدهمین جلسه علنی...

پیرو دعوت‌نامه شماره 30/239 مــورخ 99/06/06 ؛ یکص...