بخش پنجم از 1357 تا 1378 خورشيدي ، انقلاب اسلامي و شوراها

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاباسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت واين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسيو با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصوليكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسيي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي ازاركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد.
در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شورايانقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كارتشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحرانن هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدموجود قانون مناسب متوقف ماند. .
اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلاميگذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد ونهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دورهه مجلس شوراي اسلامي در سال 1375انجام شد.
پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در17اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور بااستقبال چشمگير مردم در بيش از 400 هزار حوزه انتخاباتي برگزار گرديد ونهايتاً حدود 200 هزارنفر .از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها وروستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند
شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيامتاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظمرهبري و سخنان اميد بخش رياست محترمم جمهوري آغاز گرديد


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

عکس روز