اصلاح را از خود آغاز کردیم و امروز سربلندیم

28
1 month ago
0 0

جناب آقای ششدهی راد، ریاست شورای اسلامی شهر وحیدیه در مصاحبه با خبر شهر در مراسم روز ملی شورا در شهرستان شهریار عنوان کرد: اعضاء شورای اسلامی باید تمام توان خود را در راستای خدمتگزاری به مردم خرج کنند و از هیچ اقدامی فروگذار نکنند